De tota la vida,
L'avi feia les seves nanses
per les llagostes.

Mi abuelo,
de toda la vida,
hacia "nanses" para las langostas.

My grandfather
was a fisherman
and made lobster pots.