Gracies a la tradicio,
d'un avi pescador,
i d'un avi pintor.
Fem plats amb productes frescs
que guarneixen,
com un cuadre
decora la paret
del nostre saló.

Gracias a la tradición,
de un abuelo que fue pescador,
y de un abuelo pintor.
Hacemos platos,
con productos frescos
que decoran,
como un cuadro
decora la pared
de nuestro salón.

Thanks to the tradition,
that one of my grandfathers
was a fisherman and the other
an artist we make meals with fresh
local products and decorate
them like a painting
decorates a plane wall.